Đồng Nai – Quy hoạch sử dụng đất và quy họach khác chưa đồng bộ

Sản phẩm khác

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai đã được sở Tài Nguyên môi trường tỉnh công bố công khai đến người dân. Bộ tài liệu bản đồ được niêm yết tại trụ sở làm việc của sở Tài nguyên môi trường tỉnh (nằm trên đường Đồng Khởi, phường Tân Phong, TP Biên Hòa).