Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai đã được sở Tài Nguyên môi trường tỉnh công bố công khai đến người dân. Bộ tài liệu bản đồ được niêm yết tại trụ sở làm việc của sở Tài nguyên môi trường tỉnh (nằm trên đường Đồng Khởi, phường Tân Phong, TP Biên Hòa).

Chiều 23-8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ngành và địa phương về kết quả rà soát sự chưa đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch giao thông.

Họp rà soát sự chưa đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất với các quy hoạch khác

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh chủ trì cuộc họp rà soát sự chưa đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất với các quy hoạch khác

Theo Sở Tài nguyên – môi trường, toàn tỉnh hiện có 2.308 vị trí có sự chưa đồng bộ giữa bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của cấp huyện đã được phê duyệt với bản đồ quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch giao thông. Nguyên nhân là do nhiều công trình, dự án thuộc quy hoạch sử dụng đất nhưng chưa được cập nhật vào bản đồ các quy hoạch còn lại và có độ lệch giữa các bản đồ quy hoạch…

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh giao cho các địa phương tiếp tục rà soát lại xem còn có công trình nào chưa đồng bộ giữa các quy hoạch. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành phải thống nhất với nhau và tập trung hướng dẫn cho địa phương tích cực hoàn tất công tác cập nhật, bổ sung, để các quy hoạch đồng bộ trước khi Luật Quy hoạch năm 2017 có hiệu lực thi hành vào ngày 1-1-2019.

Để tìm kiếm thông tin quy hoạch trên web

Truy cập trang web Atlas Đồng Nai      http://atlas.dongnai.gov.vn/
Đây là tập hợp có hệ thống các bản đồ phản ánh toàn diện các hoạt động về tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Đồng Nai do Ủy ban Tỉnh phát hành.

Click Chức năng AtlasXem quy hoạch ở Menu phía trên bên trái
bản đồ quy hoạch tỉnh đồng nai

Sau đó dùng chuột di chuyển đến khu vực cần xem quy hoạch
Nếu có thông tin về Số tờ/số thửa quý khách có thể nhập vào khung nhỏ phía trên bên tay phải, bản đồ sẽ tự chuyển đến Lô đất có Số tờ/số thửa đã nhập và hiện thị thông tin quy hoạch của thửa đất

Sử dụng bản đồ quy hoạch

Nhập số tờ số thửa

xem số tờ số thửa bản đồ

Ngoài ra, Tại mục Tìm kiếm phía trên bên trái Quý khách có thể xem được rất nhiều bản đồ Quy hoạch khác, bao gồm Quy hoạch công nghiệp, Quy hoạch nông nghiệp, Quy hoạch đô thị, Quy hoạch khoáng sản, Quy hoạch môi trường, Quy hoạch du lịch, Quy hoạch giao thông
sử dụng bản đồ quy hoạch đồng nai

 

Đồng Nai – Quy hoạch sử dụng đất và quy họach khác chưa đồng bộ

Leave a Reply