Ngày 14-9, ông Đào Trung Chính, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên- môi trường) đã làm việc với Đồng Nai về việc thi hành Luật Đất đai năm 2013 và định hướng sửa đổi Luật Đất đai cho phù hợp với điều kiện phát triển.

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Đào Trung Chính phát biểu tại buổi làm việc.
Phó tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Đào Trung Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh, Luật đất đai 2013 đã tháo gỡ được nhiều vướng mắc trong thực hiện các quy định về đất đai. Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện đã phát sinh một số vướng mắc cần điều chỉnh để gỡ khó cho các địa phương trong công tác quản lý đất đai và phát triển kinh tế- xã hội.

Cụ thể, theo quy định trong luật, tỷ lệ thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch kế hoạch sử dụng đất với phát triển hạ tầng, đất dành cho xây dựng mở rộng, chỉnh trang phát triển đô thị còn thấp; việc phân bổ một số chỉ tiêu quy hoạch chưa hợp lý, đặc biệt là chỉ tiêu quy hoạch đất lúa…

Phó giám đốc Sở Tài nguyên- môi trường Nguyễn Ngọc Thường phát biểu tại buổi làm việc
Phó giám đốc Sở Tài nguyên- môi trường Nguyễn Ngọc Thường trao đổi ý kiến tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất còn kéo dài, người dân chưa đồng thuận với giá đất bồi thường, vì vậy Đồng Nai kiến nghị cần chú ý đến giá đất cho phù hợp, không nên cứng nhắc trong việc quy hoạch đất lúa, bỏ hạn điền…

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Đào Trung Chính cũng đã ghi nhận những kiến nghị của Đồng Nai để nghiên cứu bổ sung vào Luật Đất đai cho phù hợp.

Đồng Nai đề nghị hướng sửa đổi Luật đất đai
Tagged on:     

Leave a Reply