Tuyển dụng nhân viên làm việc tại Trảng Bom- Địa Ốc Kim Long

Tuyển dụng nhân viên làm việc tại Trảng Bom- Địa Ốc Kim Long

CÔNG TY CPTM DỊCH VỤ ĐỊA ỐC KIM LONG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG [googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15668.605175928864!2d106.9989153!3d10.9519419!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174e403241fd58b%3A0x41a6583c11a16b07!2zSMO5bmcgVsawxqFuZywgVHLhuqNuZyBCb20sIMSQ4buTbmcgTmFpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1487836132862&w=600&h=450] Số lượng: 03 Vị trí: Nhân viên kinh doanh * Yêu cầu công việc: – Nam hoặc nữ tuổi từ 20-30, ưu tiên nam –